Top quality spirit levels with plane surfaces

SKU: 714 Series

Description
SKU Add pa_thang-doCó nam châm hay không?Kích thước khung nhôm chữ nhật (mm)Accuracy
714000
-no50 x 22±0.029°
714001
-no50 x 22±0.029°
714002
-no50 x 22±0.029°
714003
-no50 x 22±0.029°
714004
-no50 x 22±0.029°
714005
-no50 x 22±0.029°
714006
-no50 x 22±0.029°
714007
-no50 x 22±0.029°
714008
-no50 x 22±0.029°
714009
-no50 x 22±0.029°
714010
-no50 x 22±0.029°
714100
-no50 x 22±0.029°
714101
-yes50 x 22±0.029°
714102
-yes50 x 22±0.029°
714103
-yes50 x 22±0.029°
714104
-yes50 x 22±0.029°
714105
-yes50 x 22±0.029°
714106
-yes50 x 22±0.029°
714107
-yes50 x 22±0.029°
714108
-yes50 x 22±0.029°
714109
-yes50 x 22±0.029°
714110
-yes50 x 22±0.029°
  • Pending orders
Category: