714- Top quality spirit levels with plane surfaces

SKU: 714 Series

Description
  SKU Price Add pa_thang-doCó nam châm hay không?Kích thước khung nhôm chữ nhật (mm)Accuracy
  714000 Price on request
-no50 x 22±0.029°
  714001 Price on request
-no50 x 22±0.029°
  714002 Price on request
-no50 x 22±0.029°
  714003 Price on request
-no50 x 22±0.029°
  714004 Price on request
-no50 x 22±0.029°
  714005 Price on request
-no50 x 22±0.029°
  714006 Price on request
-no50 x 22±0.029°
  714007 Price on request
-no50 x 22±0.029°
  714008 Price on request
-no50 x 22±0.029°
  714009 Price on request
-no50 x 22±0.029°
  714010 Price on request
-no50 x 22±0.029°
  714100 Price on request
-no50 x 22±0.029°
  714101 Price on request
-yes50 x 22±0.029°
  714102 Price on request
-yes50 x 22±0.029°
  714103 Price on request
-yes50 x 22±0.029°
  714104 Price on request
-yes50 x 22±0.029°
  714105 Price on request
-yes50 x 22±0.029°
  714106 Price on request
-yes50 x 22±0.029°
  714107 Price on request
-yes50 x 22±0.029°
  714108 Price on request
-yes50 x 22±0.029°
  714109 Price on request
-yes50 x 22±0.029°
  714110 Price on request
-yes50 x 22±0.029°
  • Pending orders
Category:

Reviews