2342 Series External Micrometer 0-2000mm, DIN 863. Made in Germany

SKU: 2342 Series

• large measuring range
• with adjustable anvil
• with lightmetal frame
• with 50 mm spindle revolution

Description
2342 Series Panme cơ đo ngoài 0-2 mét, độ chính xác 0.1mm. sx tại Đức
2342 Series External Micrometer 0-2000mm, DIN 863. Made in Germany

 

  SKU Price Add pa_thang-doĐường kính chuôi đo (mm)pa_buoc-dich-chuyenĐường kính đầu đoDung sai toàn tầmAccuracy
  234205 Price on request
-24-10mm± 0.006mm0.1 / 0.01mm
  234206 Price on request
-24-10mm± 0.009mm0.1 / 0.01mm
  234207 Price on request
-24-10mm± 0.012mm0.1 / 0.01mm
  234208* Price on request
-24-10mm± 0.015mm0.1 / 0.01mm
  234209* Price on request
-24-10mm± 0.018mm0.1 / 0.01mm
  234210* Price on request
-24-10mm± 0.023mm0.1 / 0.01mm
  234211* Price on request
-24-10mm± 0.025mm0.1 / 0.01mm
  • Pending orders

Reviews