Series Precision External Micrometer, accuracy better than DIN 863

SKU: 23058 Series

• for professional industry purposes
• accuracy better than DIN 863
• sturdy quality, in high precision version
• drum and sleeve matt chrome finish

Description
23058 Series Panme cơ đo ngoài 0-100mm, độ chính xác 0.01mm. Sx tại Đức
23058 Series Precision External Micrometer, accuracy better than DIN 863

Bản vẽ kỹ thuật Panme cơ đo ngoài 23058 Series

 

 

SKU Add pa_thang-doĐường kính chuôi đo (mm)pa_buoc-dich-chuyenMax total accuracyAccuracy
230586
-21-± 0.002mm±0.01mm
230587
-21-± 0.002mm±0.01mm
230588
-21-± 0.003mm±0.01mm
230589
-21-± 0.003mm±0.01mm
  • Pending orders